Als zelfstandig interim manager ben ik verantwoordelijk voor bedrijfsvoerings- en informatievoorzieningsprojecten van organisaties of begeleid ik hen hierbij. Mijn primaire focus is het significant verhogen van het projectrendement. Ik ga hierbij verder dan het gebruikelijke managen van tijd, budget en resultaat: ik manage op projectopbrengst. Dat wil zeggen: wat levert het project uiteindelijk op voor de organisatie als geheel, voor de directie/afdeling of voor individuele medewerkers.
Projecten op het gebied van bedrijfsvoering en informatievoorziening hebben vaak een grote ICT-component. Het implementeren van een bepaald pakket of het doorvoeren van digitalisering is dan een gebruikelijk projectdoel. Vaak leveren deze projecten echter niet op wat er van was verwacht.
Hoe kan dat? Omdat het projectdoel (bijv. digitalisering) niet het eigenlijke doel is, maar het efficiënter kunnen werken, het zich kunnen onderscheiden van concurrenten of het maken van een professionaliseringsslag. Om de projectopbrengst te kunnen maximaliseren moet behalve op de technische/ inhoudelijke aspecten, vooral gestuurd worden op de strategische aspecten (portfoliomanagement, business cases enz.) en organisatorische aspecten (nieuwe werkprocessen/werkhouding/lijnaansturing/ICT beheer, enz.). Inspelen op deze verandering is de sleutel tot rendementsverhoging.

Rollen die ik ambieer

   – Senior projectmanager of programmamanager
   – Interim manager/hoofd (bijv. van afdeling bedrijfsvoering)
   – Management adviseur

Belangrijkste expertisegebieden

   – Overheid (o.a. elektronische overheid) en zorg (o.a. managen van groeiende organisatie)
   – “Maximaliseren projectopbrengst”: bij projectmanagementopdrachten speciale aandacht voor succesbepaling en successturing, door aandacht voor techniek, strategie èn organisatie
   – Professionalisering bedrijfsvoering
   – Informatiemanagement en –tooling
   – Enterprise content management (o.a. digitalisering, EPD, web 2.0, portals, document management)
   – Impact en introductie van Het Nieuwe Werken en van Social Media

Belangrijkste vaardigheden

   – Brug tussen business (gebruikers) en ICT
   – Praktische oplossingen voor complexe problemen
   – Streef ernaar dat klant snel zelfstandig verder kan
   – Korte inwerktijd en multi-inzetbaar

Unique selling points

   – Tevreden klanten
   – Zeer doelgericht
   – Gericht op succes en maximalisering projectopbrengst
   – Toegankelijk en aimabel
   – Stevig cv met interessante klanten- en opdrachtenportfolio
   – Kritisch naar mijzelf (gericht op leren) èn naar klanten

Een greep uit mijn referentieopdrachten
Project-/Programmamanagement

Kwartiermaken UMC Utrecht Ziekenhuis-breed informatieportaal: visie, strategie en meerjaren-ambitie bepaald; conceptueel kader gerealiseerd
Implementatie UMC Utrecht Verantwoordelijk voor aansturing 4 implementatieprojecten ziekenhuis-breed informatieportaal

Advieswerk

Strategisch organisatieadvies Reinaert Kliniek 7S scan McKinsey
Sdu Vernieuwde bedrijfsstrategie geënt op e-overheid
Fusietraject / opzetten SSC 3 gemeenten Nieuw functiehuis, samenwerkingsvorm, juridische vorm
Veranderingstrajecten HSK (psych. zorg) Omgaan met organisatiegroei

Overig

   – In bezit van VAR-WUO 2010 en 2011
   – Prince 2 gecertificeerd

Geïnteresseerd?
Dantuma Management en Advies nodigt u graag uit voor een verkennend gesprek, waarin we ervaringen kunnen uitwisselen en kunnen kijken naar mogelijkheden om u te faciliteren.

Dantuma Management en Advies
Lucien Dantuma
E-mail info apenstaartje dantumamanagement puntje nl
Website http://www.dantumamanagement.nl