Update!
Versie 3.0 is nu (1 jan 2011) uit. Hierin zijn alle nieuwe belastingtarieven van 2011 verwerkt. Ook is de post arbeidskorting herzien (gunstig!). Vanaf versie 2.0 kun je nog meer posten zelf instellen en zijn er een klein aantal posten bijgekomen (o.a. bedrijfsleningen). De belangrijkste wijziging is dat je nu zelf een kasstroom-overzicht kunt bijhouden (per week of per maand), zodat je precies weet waar je staat. Download de gratis tool onderaan deze blog.

Het is niet eenvoudig om een goed overzicht te krijgen van alle kosten die gemoeid zijn met een ZZP-onderneming en welke aftrekposten relevant zijn. Met het simpele sommetje dagtarief x aantal gewerkte dagen in een jaar reken je jezelf snel rijk. Reken erop dat je onderaan de streep niet meer dan de helft overhoudt. Daarnaast is het zeer verstandig om een buffer op te bouwen voor periodes waarin je geen opdrachten hebt. Lees verder

Advertenties